23-03-2021 - 16:43

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC (UED-JSHE) CHÍNH THỨC ĐƯỢC GIA NHẬP VÀO PLUMX METRICS THUỘC NHÀ XUẤT BẢN ELSEVIER (SCOPUS)

UED-JSHE có mục tiêu trở thành một tạp chí quốc tế uy tín được cộng đồng khoa học ghi nhận và có hiệu ứng khoa học rộng lớn trong thời gian tới. Vì vậy, UED-JSHE đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng quy trình xuất bản bài báo và các tiêu chuẩn theo các cơ sỡ dữ liệu quốc tế. Trong hành trình hướng đến mục tiêu, UED-JSHE chính thức đã được chấp nhận gia nhập vào PlumX Metrics kể từ ngày 22/03/2021. Đây là một trong những chỉ số phân tích dữ liệu uy tín hàng đầu thuộc Nhà xuất Elsevier (Scopus) về mức độ ảnh hưởng của các tạp chí khoa học trên phạm vi toàn cầu.

PlumX Metrics cung cấp thông tin chi tiết về sự tương tác của người đọc với kết quả nghiên cứu (bài báo, kỷ yếu hội nghị, chương sách, v.v.) trong môi trường trực tuyến. Điều này, giúp cho người đọc cũng như Ban biên tập Tạp chí theo dõi một cách đầy đủ về mức độ tiếp cận, lượng tương tác, đánh giá hiệu ứng tác phẩm. Các tạp chí được lựa chọn gia nhập PlumX Metrics phải thuộc danh mục Scopus, Wos, CrossRef hoặc PubMed. Việc UED-JSHE được chấp nhập vào PlumX Metrics là một bước ngoặt mới giúp Tạp chí có thêm những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Thông tin về UED-JSHE vui lòng xem tại: http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe

Thông tin về PlumX Metrics vui lòng xem tại: https://blog.scopus.com/topics/plumx-metrics

Người đưa tin: Thu An

. . . . .
Loading the player...