24-12-2018 - 10:24

Tập huấn Xây dựng hòa bình năm 2019 (2019 MPI Annual Peacebuilding Training)

Tập huấn Xây dựng hòa bình năm 2019 (2019 MPI Annual Peacebuilding Training)

Thời gian13/5/ 2019 – 31/5/ 2019 

Địa điển: thành phố Davao, Philippines

Thông tin chi tiết, xin truy cập trang web: https://mpiasia.net/

/imagess/seoworld/2019_MPI_Announcement%281%29.pdf

/imagess/seoworld/2019_MPI_Information_Packet.pdf

. . . . .
Loading the player...