01-12-2020 - 08:32

Thông báo Buổi chia sẻ trực tuyến về học bổng toàn phần Chính phủ Hungary năm 2021-2022

 BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN VỀ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ HUNGARY NĂM 2021-2022

Để phổ biến thông tin về học bổng năm học 2021-2022 đến các cán bộ và sinh viên của Đại học Đà Nẵng, Đại sứ quán Hungary sẽ tổ chức giới thiệu trực tuyến về học bổng này từ 16:00 – 17:00 thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 tại link: meet.google.com/ezb-tmvs-jgj

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Hungary và Việt Nam, Chính phủ Hungary cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hungary theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master - OTM: chương trình liên thông đại học - thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

Chính phủ Hungary tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hungary. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hungary.

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 15/01/2021

Thông tin cụ thể về học bổng sẽ được đăng trên website của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội (Website: http://icd.edu.vn/.../vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/ hoặc https://hanoi.mfa.gov.hu/eng hoặc https://www.facebook.com/HunEmbassy.Hanoi/).

Nội dung chi tiết về học bổng được gửi đính kèm theo thư.

/imagess/seoworld/BA_MA_OTM_Call_for_Applications_2021_2022.pdf

/imagess/seoworld/PhD_Call_for_Applications_2021_2022.pdf

/imagess/seoworld/Th%C3%B4ng_tin_h%E1%BB%8Dc_b%E1%BB%95ng_Stipendium_Hungaricum_-_2021-2022.docx

. . . . .
Loading the player...