10-03-2017 - 10:06

Thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” do Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo tài trợ (BMWFW).

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” do Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo tài trợ (BMWFW). 

 

Hạn chót nộp đơn cho Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2017 là ngày 31 tháng 3 năm 2017.

 

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm.

 

. . . . .
Loading the player...