28-12-2018 - 09:14

Thông báo chương trình học bổng SEED, Cananda

Chương trình về học bổng SEED dành cho công dân các nước Đông Nam Á.

SEED hiện đang chấp nhận đơn đăng ký cho năm học 2019 - 2020! 

Thời hạn đăng ký: ngày 5 tháng 3 năm 2019.

 

SEED cung cấp cho sinh viên đại học và sau đại học thuộc mười quốc gia thành viên Đông Nam Á cơ hội học tập và nghiên cứu ngắn hạn ở Canada với mục đích giảm đói nghèo tại các quốc gia phát triển trong khối Đông Nam Á và hoàn thành chương trình phát triển bền vững 2030.

Để biết thêm thông tin vui lòng xem file đính kèm

/imagess/seoworld/SEED_information.docx

/imagess/seoworld/SEED_-_SEA_UMAP_members_that_have_signed_multilat.._.docx

. . . . .
Loading the player...