04-05-2020 - 11:44

Thông báo chương trình trao đổi giảng viên giữa Đại học Đà Nẵng & KCGI (Nhật Bản) năm 2020 - 2021

Thông báo về chương trình trao đổi giảng viên giữa ĐHĐN và Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI) Nhật Bản năm 2020 -2021 như sau:

Thông báo tuyển giảng viên cho tháng 10/2020 hoặc tháng 4/2021.

Hạn cuối nộp hồ sơ (cho cả 2 kỳ): 21/05/2020 (thứ Năm).

 1. Điều kiện:
  KCGI tuyển Giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (có thể đang là nghiên cứu sinh), nhưng cần có kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên.
  Nếu Giảng viên có trình độ Tiến sĩ thì có thể phụ trách môn học và giảng dạy chính.
  Nếu có trình độ Thạc sĩ thì có thể dạy thực hành hoặc trợ giảng với Giáo sư khác.
 2. Hồ sơ:  Hồ sơ ứng viên được đánh số từ (1)-(7) như trong Thông báo (ở file Recruitment of Instructors). Trong đó (1)-(3) là bắt buộc. Nếu ứng viên là Tiến sĩ thì không phải chuẩn bị (4)-(6).
  Giảng viên có thể tham khảo thông tin giảng dạy các môn được ghi trong danh sách.Các files đính kèm gồm: Forms (1) và (2) để ứng viên điền vào, dán ảnh, ký và scan sang PDF; (3) để viết nội dung các thành quả cũng tóm tắt nghiên cứu, giảng dạy, dự án, giải thưởng... của ứng viên.

         Danh sách các môn dạy cũng được gửi kèm.

        Lưu ý: Khi hoàn thành hồ sơ, scan hồ sơ gửi đến email: nn_binh@kcg.ac.jp (Nguyễn Ngọc Bình - KCGI) để được kiểm tra trước và hướng dẫn cụ thể thêm.

 1. Phỏng vấn:
  Sẽ triển khai online cho các ứng viên, dự kiến vào tháng 6/2020, để kịp làm thủ tục sang Nhật.

Xin mời xem thêm thông tin ở các file đính kèm.

File đính kèm.rar

. . . . .
Loading the player...