10-03-2017 - 10:12

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc.

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30 tháng 4 năm 2017.

Vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm để biết thêm thông tin .

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ theo địa chỉ inbound@cau.ac.kr

. . . . .
Loading the player...