09-06-2021 - 07:58

Thông báo cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh GBA 2021

Cuộc thi “Thách thức kinh doanh GBA 2021 - GBA Business Challenge 2021” do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Việt Đức (VGU) tổ chức nhằm tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới từ các tài năng trẻ của Việt Nam với phần thưởng dành cho đội chiến thắng lên tới 240.000.000 VND. 

- Thông tin cụ thể xem tại link sau:  https://gba-vietnam.org/gba-business-challenge-2021-a-chance-for-young-talents/ hoặc nếu có câu hỏi gì, có thể liên hệ với Ban tổ chức cuộc thi thông qua địa chỉ: gbabusinesschallenge@gmail.com  

- Các thí sinh nộp bài dự thi bằng tiếng Anh tại:   

 https://www.feedbackstr.com/gbabusinesschallenge.

- Hạn gửi bài dự thi:  30/7/2021

. . . . .
Loading the player...