10-03-2017 - 10:14

Thông báo học bổng “Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship”

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin Thông báo học bổng “Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship” tại trường Arizona State University (ASU, Mỹ), do tập đoàn Intel Vietnam tài trợ.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin Thông báo học bổng “Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship” tại trường Arizona State University (ASU, Mỹ), do tập đoàn Intel Vietnam tài trợ.

 

Tập đoàn Intel Vietnam hợp tác với trường Arizona State University thông qua dự án HEEAP cấp 19 học bổng thạc sĩ 1 năm cho sinh viên năm cuối tốt nghiệp cử nhân vào mùa xuân năm 2017.

Mọi thông tin chi tiết truy cập website:

https://heeap.org/fellowship/intel-products-vietnam-grand-challenges-masters-student-fellowship

 

. . . . .
Loading the player...