15-05-2019 - 08:44

Thông báo học bổng trao đổi ngắn hạn tại Trường ĐH Nice Sophia Antipolis

Thông báo về học bổng trao đổi ngắn hạn bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường Đại học Nice - Sophia Antipolis, CH Pháp.

 

Chương trình

Số lượng

Thời gian

Ghi chú

Trao đổi sinh viên (Đại học)

02 suất

06 tháng (từ giữa tháng 9/2019 đến giữa tháng 6/2020)

Chỉ tiếp nhận hồ sơ của sinh viên năm 1, 2 và 3

Trao đổi sinh viên (Thạc sĩ)

02 suất

10 tháng (từ giữa tháng 9/2019 đến giữa tháng 6/2020)

Chỉ tiếp nhận hồ sơ của sinh viên cao học năm 1 nếu ứng viên không thuộc diện giảng viên, cán bộ của ĐHĐN

Trao đổi nghiên cứu sinh

03 suất

10 tháng (tùy theo thời gian thỏa thuận với trường tiếp nhận)

 

 

Nội dung chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.

Thong bao.doc

. . . . .
Loading the player...