03-05-2019 - 10:41

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp trường năm học 2018-2019 và tọa đàm với GS.TSKH Bùi Văn Ga

Phòng Khoa học và HTQT xin Thông báo "kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp trường năm học 2018-2019 và tọa đàm với GS.TSKH Bùi Văn Ga".

Thời gian: ngày 17/5/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà A5 và các phòng học nhà A5

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: TB_cap_Truong.pdfCHUONGTRINH.docx

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...