24-12-2018 - 09:14

Thông báo Lễ ký kết MoA giữaTrường Đại học Sư phạm - ĐHĐN và Trường Đại học Hawaii Pacific ( HPU), Hoa Kỳ

Nhằm mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp các đại diện của Trường  Hawai’i Pacific University và Osaka Prefecture University và ký kết hợp tác với  Trường  Hawaii Pacific University

- Thời gian27/12/2018

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

- Thành phần:

            1. Trường ĐHSP: Ban Giám hiệu, P. KH & HTQT, BCN Khoa Tâm lí- Giáo dục

            2. Phía Khách:

            - Các đại diện Trường Hawaii Pacific University

            - Các đại diện Trường Osaka Prefecture University

. . . . .
Loading the player...