03-03-2020 - 14:22

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Kính gửi: Quý Thầy Cô

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi tới Quý Thầy Cô Thông báo lịch xét công nhận  đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Các mốc thời gian cụ thể như sau: 

- Hạn cuối các đơn vị gửi danh sách ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS về Phòng Khoa học và HTQT: trước 10h00, ngày 30/3/2020;

- Hạn cuối ứng viên nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1 gửi kèm) về ĐHĐN (gồm bản giấy và bản điện tử): trước ngày 10/4/2020;

- Hạn cuối cùng ứng viên nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐGSCS ĐHĐN và ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1) lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN: trước ngày 05/6/2020;

Các đơn vị gửi danh sách ghi tên đăng ký về Phòng Khoa học và HTQT (qua cô Thu An, email: nttan@ued.udn.vn) và gửi Bản đăng kýHồ sơ đăng ký về Đại học Đà Nẵng (quan Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, email: bankhcnmt@ac.udn.vn) theo đúng các mốc thời gian nêu trên.

Các thông tin chi tiết xem tại website: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-lich-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2020_520. và công văn ở tệp đính kèm: 163.DHSP.pdf_729_ĐHĐN.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...