25-10-2019 - 15:41

Thông báo mời tham dự seminar “Hướng dẫn viết bài báo khoa học xuất sắc để công bố trên những tạp chí quốc tế uy tín” (Ngày tổ chức: 01-11-2019)

Thông báo mời Tham dự semniar “Hướng dẫn viết bài báo khoa học xuất sắc để công bố trên những tạp chí quốc tế uy tín” do PGS. TS. Bùi Hồng, nhà nghiên cứu cao cấp về các hoạt động quản lý, tổ chức và chiến lược trong lĩnh vực Khoa học Xã hội, Kinh tế & Kinh doanh, Khoa học Kỹ thuật và Vật liệu của Đại học Bath, Vương quốc Anh trình bày.

Thời gian: 8h30 sáng thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 2019 

Địa điểm:  Phòng 601 (tầng 6), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng, 158A  Lê Lợi.

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau:       shorturl.at/ipS47

Thời hạn đăng ký:                                 trước ngày 30-10-2019    

Ngôn ngữ sử dụng:                              Tiếng Anh (có tóm tắt bằng tiếng Việt). 

Nội dung chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm.

TB_Seminar_TS_Bui_Hong_Bath_UK.pdf

. . . . .
Loading the player...