10-02-2020 - 15:57

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi:

                 - Thủ trưởng các đơn vị;

                 - Các chủ nhiệm đề tài.

Phòng KH&HTQT kính gửi Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Trường thực hiện từ năm 2020,

Kính đề nghị Quý Thầy cô có tên trong danh sách đính kèm hoàn thiện thuyết minh đề tài và gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT trước ngày 20/02/2020 để Nhà trường thành lập hội đồng tuyển chọn cá nhân thực hiện đề tài.

Các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị slide báo cáo trước hội đồng theo thông báo lịch tuần.

Nội dung công văn, danh mục, biên bản và mẫu Thuyết minh đính kèm công văn này: DT cap truong.rar

Trân trọng./

. . . . .
Loading the player...