12-02-2020 - 13:18

Thông báo tuyển dự án của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) - 2020

Thông báo tuyển dự án của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) về tổ chức các sự kiện khoa học và chương trình trao đổi trong mạng lưới khoa học, cụ thể dưới đây:

1.Thông báo tuyển dự án chương trình trao đổi mạng lưới khoa học và liên kết: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-doffres-mobilites-de-reseaux-scientifiques-et-associatifs/ . AUF hỗ trợ các đối tượng: giảng viên, nghiên cứu sinh của các trường đại học thành viên của AUF khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự các chương trình bằng tiếng Pháp (hội nghị, hội thảo, sự kiện khoa học) trong khu vực và thế giới, nhằm thúc đẩy và tăng cường chia sẽ kiến thức giữa các trường đại học nói tiếng Pháp trên toàn thế giới.

AUF sẽ hỗ trợ các khoản: chi phí đi lại khứ hồi + visa + bảo hiểm; chi phí lưu trú tối đa 03 đêm (100 € -120 / 1 đêm).
Hạn chót nộp hồ sơ: 10 tuần trước khi thực hiện chương trình.

2. Thông báo tuyển dự án chương trình tổ chức sự kiện khoa học:

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/lagence-universitaire-de-la-francophonie-en-asie-pacifique-soutient-lorganisation-de-manifestations-scientifiques/

AUF khuyến khích các sáng kiến ​​của các trường đại học thành viên để tăng cường phát triển kinh tế, xã hội và môi trường và để thúc đẩy sự đoàn kết và chia sẻ kiến ​​thức giữa giáo viên-nhà nghiên cứu.
Hỗ trợ của AUF cho tổ chức các sự kiện khoa học không vượt quá 20% tổng kinh phí, mức tối đa hỗ trợ là 3000€.
Hạn chót nộp hồ sơ: 10 tuần trước khi tổ chức sự kiện

Contact : Madame Nguyen Thi Hong Loan Chargée de projet Direction régionale Asie-Pacifique Adresse : 21, Le Thanh Tong, Hanoi, Vietnam Tél : (84 24) 3824 73 82 ( ext. 20) nguyen.thi.hong.loan@auf.org

. . . . .
Loading the player...