11-02-2019 - 10:11

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại U-crai-na năm 2019

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại U-crai-na năm 2019 của Cục Hợp tác quốc tế như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2019 như sau:

Số lượng học bổng và trình độ đào tạo

Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành: kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

Thời gian đào tạo

 • Chương trình đại học: 03-04 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
 • Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
 • Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).

  Ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng (U-crai-na).

  Chế độ học bổng
  Chính phủ U-crai-na tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ U-crai-na cho thời gian học chuyên ngành;
  Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.
  Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh: trước ngày 10/3/2019  (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định
  Thông tin chi tiết và các phụ lục tại link: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-ucraina-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1079
. . . . .
Loading the player...