22-06-2020 - 13:37

Thông báo V/v tham gia Trường hè quốc tế học trực tuyến về Deep learning

Thông báo về việc tham gia Trường hè quốc tế học trực tuyến về Deep Learning.

Viện Công nghệ quốc tế DNIIT - ĐHĐN phối hợp cùng Trường Đại học Côte d' Azur ( UCA), Pháp tổ chức Khóa học trực tuyến 2020 của Trường hè quốc tế " Deep Learning School ".

Các webminar của Khóa học được mở từ ngày 06 tháng 7 năm 2020.

Thời hạn đăng kí: trước 24h00 ngày 28 tháng 6 năm 2020.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.

/imagess/seoworld/18_CV_thong_bao_ve_viec_thm_gia_truong_he_quoc_te_hoc_truc_tuyen_ve_Deep_learning_DNIIT.pdf

 

. . . . .
Loading the player...