28-03-2017 - 10:02

Thông báo v/v tổ chức Buổi giới thiệu Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN kính gửi Quý thầy, cô lãnh đạo các đơn vị quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của các cơ sở giáo dục Đại học thành viên & các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng Thông báo v/v tổ chức Buổi giới thiệu Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ.

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN kính gửi Quý thầy, cô lãnh đạo các đơn vị quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của các cơ sở giáo dục Đại học thành viên & các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng Thông báo v/v tổ chức Buổi giới thiệu Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ.

 

Thời gian: Từ 15h00 đến 16h00, ngày 29/3/2017 (thứ Tư)

 

Địa điểm: Phòng HC303, Trường Đại học Ngoại ngữ

 

                 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

 

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.

 

Trân trọng./.

 

. . . . .
Loading the player...