28-05-2020 - 15:20

Thông báo về buổi giới thiệu học bổng "Xây dựng hòa bình châu Á" (APS)

Thông tin về việc tổ chức buổi giới thiệu học bổng Thạc sĩ Xây dựng Hòa bình châu Á (Asian Peacebuilding Scholarship - APS), cụ thể như sau:

Thời gian: từ 8:30 – 10:00 ngày 05/06/2020 (thứ Sáu);

Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng;

Thông tin chi tiết về học bổng APS cũng như buổi giới thiệu chương trình tại ĐHĐN, xin xem thêm trong công văn đính kèm. 

Các giảng viên, cán bộ, sinh viên đăng kí tham dự tại Phòng KH&HTQT (hoặc qua Email pttmai@ued.udn.vntrước 15h ngày 02/06/2020 (thứ Ba).

Đồng thời, các cá nhân cần đăng ký tham dự qua biểu mẫu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaZ6_7q_JLstfVDwoYgTmA3J1dvWyp2nSvjJgeMspKpbHV4Q/viewform

1728.DHDN-HTQT_27.5..pdf

. . . . .
Loading the player...