19-10-2021 - 02:38

Thông báo về Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ năm 2021-2022 của VAJA

Năm 2021-2022, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, việc tổ chức chương trình đi nghiên cứu tại Nhật Bản không thực hiện được. Thay vào đó, VAJA và Tổ chức Quốc tế Toshiba (TIFO) tổ chức chương trình hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, là cựu lưu học sinh Việt Nam đã nhận bằng Tiến sĩ tại Nhật Bản, thực hiện và công bố kết quả nghiên cứu. 

Thông tin chi tiết xin xem trong file đính kèm. 

Nếu có vấn đề cần trao đổi thêm, quý đơn vị liên hệ Văn phòng VAJA hoặc đầu mối Ban HTQT: chuyên viên Trịnh Quang Chinh, Email: tqchinh@ac.udn.vn, ĐT: 0349373141.

_VAJA_TIFO.pdf

. . . . .
Loading the player...