03-09-2019 - 10:16

Thông báo về đăng kí xét duyệt và công nhận sáng kiên kinh nghiệm năm học 2019-2020

Kính gửi: Tất cả Quý Thầy cô.

Thực hiện công văn số 2665/ĐHĐN-KHCNMT ngày 27/8/2019 của Giám đốc ĐHĐN về việc đăng kí xét duyệt và công nhận sáng kiên kinh nghiệm năm học 2019-2020, Phòng KH&HTQT kính thông báo đến tất cả Quý thầy cô có nhu cầu đăng kí, hoàn thiện phiếu đăng kí theo mẫu đính kèm và bảng tổng của đơn vị gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 09/9/2019 để tổng hợp gửi ĐHĐN.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: skkn.zip

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...