22-06-2020 - 10:49

Thông báo về việc cho phép lưu học sinh Lào và Campuchia quay trở lại học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

Về việc cho phép lưu học sinh Lào và Campuchia quay trở lại học tập

tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

 

 

Căn cứ Công văn số 1966/ĐHĐN-HSSV ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Đại học Đà Nẵng về việc cho phép lưu học sinh Lào và Campuchia quay trở lại học tập, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng triển khai kế hoạch học tập cho các lưu học sinh Lào và Campuchia như sau:

1. Các lưu học sinh học tiếng Việt bắt đầu học trở lại vào ngày 06 tháng 7 năm 2020.

2. Các lưu học sinh học chuyên ngành đại học và cao học học tập theo Kế hoạch đào tạo năm 2019-2020 của Nhà trường.

 

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.

/imagess/seoworld/18.6.2020_THONG_BAO-LHS_LAO-CAMPUCHIA.pdf

. . . . .
Loading the player...