28-11-2019 - 10:41

Thông báo về việc đăng kí biên soạn giáo trình năm 2020

Kính gửi: Ban Giám hiệu, Thủ trưởng các đơn vị, Quý thầy cô.

Phòng Khoa học và HTQT kính gửi "Thông báo về việc đăng kí biên soạn giáo trình năm 2020". 

Thời gian đăng kí biên soạn: trước ngày 15/12/2019

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm Tb biên soạn GT 2020.zip.

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...