12-08-2019 - 15:40

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2019 ĐỢT 2

Kính gửi: - Ban Giám hiệu;

              - Thủ trưởng các đơn vị;

              - Tất cả Quý Thầy cô.

Phòng KH&HTQT kính gửi thông báo về việc đăng kí đề xuất đề tài KHCN cấp Trường Trọng điểm năm 2019 (Đợt 2), Quý Thầy cô đăng kí vui lòng gửi hồ sơ theo đúng yêu cầu của công văn về Phòng KH&HTQT trước ngày 10/8/2019.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: TBĐT đợt 2

Trân trọng./.

 

 

. . . . .
Loading the player...