14-05-2018 - 09:57

Thông báo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài KHCN thuộc chương trình phát triển Vật lý

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế vừa nhận được công văn số 1826/BGDĐT-KHCNMT, ngày 09 tháng 05 năm 2018 về việchướng dẫn đề xuất đề tài KHCN thuộc chương trình phát triển Vật lý. CHương trình phát triển Vật lý cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

1. Hướng nghiên cứu của đề tài:

Theo các định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Điều kiện đối với cá nhân đề xuất đề tài:

- Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

- Là giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi).

- Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI/SCOPUS.

Hạn cuối nộp hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 20/5/2018.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: vat_ly.rar

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...