10-01-2019 - 14:24

Thông báo về việc Sắp hết hạn đăng ký học bổng Hiệp định Hung-ga-ri năm 2019

Ngày 16/1/2019 là hạn cuối đăng kí hồ sơ online và nộp hồ sơ giấy của học bổng Hiệp định Hung-ga-ri năm 2019.

Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập ngắn hạn.
Chỉ tiêu học bổng như sau
+ 25 học bổng một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) về y khoa và sức khỏe, luật, kiến trúc và nghệ thuật;
+ 80 học bổng đại học trình độ cử nhân chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, truyền thông, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và y tế, sư phạm, khoa học tự nhiên và nghệ thuật.
+ 55 học bổng thạc sĩ chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, tin học, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và sức khỏe, sư phạm, khoa học tự nhiên và nghệ thuật;
+ 30 học bổng tiến sĩ về các ngành học phía Việt Nam có nhu cầu đào tạo;
+ 100 tháng học bổng học ngắn hạn (5 tháng hoặc 10 tháng) trình độ sau đại học, nghiên cứu về các ngành Việt Nam có nhu cầu.
Thời gian đào tạo
Chương trình đại học: từ 03 năm đến 4 năm học
Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học
Chương trình một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ): 05 năm đến 06 năm học
Chương trình tiến sĩ: 04 năm
Chương trình thực tập: 5 tháng hoặc 10 tháng.
Chế độ học bổng
Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.
Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Hung-ga-ri, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy).

Thông tin chi tiết tại: https://vied.vn/vi/tin-tuc/tuyen-sinh/1020-thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-hung-ga-ri-nam-2019.html

. . . . .
Loading the player...