30-03-2021 - 02:42

Thông báo về việc tham dự Đại hội trực tuyến SEAMEO 2021

Thông báo từ Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về việc tham dự Đại hội trực tuyến “Chuyển đổi giáo dục, khoa học và văn hóa Đông Nam Á trong thời đại kĩ thuật số” (Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in the Digital Age), diễn ra trong hai ngày 28-29/4/2021 theo hình thức trực tuyến. 

Đại hội SEAMEO 2021 quy tụ nhiều thành phần đại biểu, với khoảng 10.000 người tham dự đến từ các cơ quan chính phủ, các cơ sở giáo dục, các cơ quan phát triển,… để thảo luận những đường lối chính sách và chiến lược của khu vực trong việc chuyển đổi giáo dục, khoa học và văn hóa trước những thách thức của thời đại kĩ thuật số. 

Tiến sĩ Radzi Jidin - Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, và Chủ tịch Hội đồng SEAMEO sẽ có phát biểu dẫn đề vào ngày 28/4. Sau đó, Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á và Bộ trưởng Giáo dục Bangladesh dự kiến sẽ có phần phát biểu về Chương trình nghị sự giáo dục của tương lai vào ngày 29/4. 

Đại hội SEAMEO 2021 không thu phí tham dự. Ban tổ chức sẽ ưu tiên cho những đại biểu đăng ký sớm. 

Để biết thêm thông tin về Đại hội, có thể xem các file đính kèm hoặc tại trang web: https://congress2021.seameo.org/ 

Link đăng ký tham dự: https://congress2021.seameo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=965 

Email liên hệ BTC: congress2021@seameo.org 

Nếu có vấn đề cần trao đổi thêm, xin liên hệ chuyên viên Trịnh Quang Chinh – Ban HTQT ĐHĐN, Email: tqchinh@ac.udn.vn; ĐT: 0236 3891 517.

/seoworld/1_General_Congress_Announcement.pdf

seoworld/2_E-Poster_SEAMEO_Congress_2021.jpg

 

. . . . .
Loading the player...