07-06-2019 - 09:52

Thông báo về việc triển khai đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2019

Kính gửi: -Ban Giám hiệu.

                 - Thủ trưởng các đơn vị;

                 - Các chủ nhiệm đề tài được chọn theo danh mục.

Phòng KH&HTQT kính gửi Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài cấp Đại học Đà Nẵng năm 2019,

Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài đã trúng tuyển thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ Thuyết minh theo hướng dẫn kèm theo và gửi về Phòng KH&HTQT trước 16h00, ngày 13/6/2019 (Thứ Năm).

Kính mong quý Thầy Cô gửi hồ sơ đúng hạn để Phòng KH&HTQT kiểm tra và trình kí gửi ĐNĐN theo đúng thời gian quy định.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: D2019

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...