22-10-2020 - 13:04

Thông tin chương trình triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan 2020

“Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan” là chương trình thường niên được tổ chức bởi Phòng Giáo dục Văn - phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tối đa thông tin về các thủ tục cần thiết, cũng như các chương trình học bổng đa dạng và hấp dẫn cho các học sinh/sinh viên quan tâm và có mong muốn du học Đài Loan. Sự kiện cũng là cơ hội để các cơ sở đào tạo Việt Nam tìm hiểu các trường đại học phía Đài Loan, trên cơ sở đó thúc đẩy liên kết giáo dục đào tạo quốc tế song phương. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19,  "Ngày hội Giáo dục Đại học trực tuyến Đài Loan năm 2020" sẽ được tổ chức vào thứ bảy ngày 31/10/2020 dưới hình thức trực tuyến (Nội dung chi tiết xin tham khảo file đính kèm).

/Trien lam_GD_2020-update.docx

. . . . .
Loading the player...