03-05-2018 - 04:22

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2016

TT TÊN ĐỀ TÀI MÃ SỐ ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM DOWLOAD
1 Sự biến đổi giá trị văn hóa sinh thái của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay B2016 Trần Thị Mai An  
2 Định lí giới hạn trung tâm theo trung bình và ứng dụng B2016 Lê Văn Dũng  
3 Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ và ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử B2016 Nguyễn Văn Hiếu  
4 Xây dựng mô hình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng dạy học tích hợp kiến thức về khoa học sự sống phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực duyên hải Nam Trung bộ (nghiên cứu trường hợp tại Quảng Nam và Đà Nẵng) B2016 Võ Văn Minh  
5 Xây dựng khung tri thức và mô hình lí thuyết trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương ở cấp Trung học cơ sở B2016 Nguyễn Thanh Trường  
. . . . .
Loading the player...