03-05-2018 - 04:05

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp trường năm 2017

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2017

TT Tên đề tài Mã số đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ lá tía tô ứng dụng làm chất kháng khuẩn sinh học diệt bọ cánh cứng trong bảo quản nông sản T2017-03-01 ThS. Trần Thị Ngọc Bích
2 Nghiên cứu điều chế Pd(PPh3)4 ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng Sonogashira T2017-03-02 ThS. Ngô Thị Mỹ Bình
3 Nhận thức của giáo viên các trường trung học cơ sở thành phố Đà Nẵng về sức khỏe tâm thần học sinh T2017-03-03 Th.S Bùi Thị Thanh Diệu
4 Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp phần nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong chương trình Giáo dục Công dân lớp 11  T2017-03-04 ThS. Nguyễn Thị Hương
5 Nghiên cứu sự thay đổi địa danh làng xã ở dinh Quảng Nam qua bản tấu của Bộ Hộ trong sử liệu Minh Mạng tấu nghị (1824) T2017-03-05 TS. Lê Thị Mai
6 Thiết kế khóa học E-learning để bồi dưỡng giáo viên phổ thông hướng dẫn học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học trong lĩnh vực sinh học và môi trường T2017-03-06 TS. Trịnh Đăng Mậu
7 Nâng cao năng lực tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ cho giáo viên trường mầm non ở thành phố Đà Nẵng T2017-03-07 ThS. Lê Thị Phi
8 Nghiên cứu về đại lượng vô cùng bé, vô cùng lớn để áp dụng trong dạy-học môn toán T2017-03-08 ThS. Nguyễn Thị Hà Phương
9 Nghiên cứu chương trình môn Chính trị tư tưởng ở Trung học phổ thông của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra trong cải cách chương trình  môn Giáo dục công dân ở Việt Nam  T2017-03-09 TS. Đinh Thị Phượng
. . . . .
Loading the player...