03-05-2018 - 03:27

Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 30. Ngành: Ngôn nữ học

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 30

NGÀNH: Ngôn nữ học. MÃ SỐ: 60.22.02.40

TT HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI DOWNLOAD
1  Chu Văn Đa  Đặc điểm ngôn ngữ của một số văn bản hành chính phổ dụng (Khảo sát tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng). 1. Da TV
2  Trịnh Bích Thùy  Nghĩa tình thái của các loại trạng ngữ trong câu tiếng Việt (khảo sát qua tuyển tập kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ) 2. Thuy TV
3  Phạm Ngọc Đoan  Đặc điểm từ ngữ thể loại điều tra trên Báo Đà Nẵng 3. Đoan
4  Đỗ Thị Phương Dung  Đặc điểm từ ngữ chỉ giới trong ca dao người Việt 4. Dung
5  Mai Thị Xí  Cấu trúc thông tin trong câu văn Nguyễn Huy Thiệp (khảo sát qua lời thoại nhận vật) 5. Xi TV
6  Phạm Huỳnh Hồng Diễm  Nghĩa tình thái của câu ghép chính phụ tiếng Việt 6. Diem TV
7  Nguyễn Thị Trung Tú  Các phương tiện biểu thị tình thái trong câu văn của Nguyễn Huy Thiệp, khảo sát qua tập “truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp” 7. Tu TV
8 Đoàn Thị Mỹ Dung  Đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa địa danh thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) 8. DUNG TV
. . . . .
Loading the player...