03-05-2018 - 03:32

Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 30. Ngành: Phương pháp Toán sơ cấp

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 30

NGÀNH: Phương pháp Toán sơ cấp. MÃ SỐ: 60.46.01.13

TT HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI DOWNLOAD
1  Hồ Thị Kiều Diễm  Một số ứng dụng của đa thức đối xứng 1. Diem
2  Huỳnh Thị Như Huệ  Phương trìn hàm Davison và tính ổn định 2. Hue
3  Lê Bình Long  Ứng dụng lý thuyết đồ thị trong giải Toán phổ thông 3. Long
4  Lương Thị Hường  Quan hệ vuông góc trong hình học không gian 4. Huong
. . . . .
Loading the player...