03-05-2018 - 03:40

Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 30. Ngành: Sinh thái học

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 30

NGÀNH: Sinh thái học. MÃ SỐ: 60.42.01.20

TT HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI DOWNLOAD
1  Hà Thị Thanh Phương Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân bố động vật hai mảnh vỏ (Bivalvia) tại sông trà khúc, tỉnh Quảng Ngãi 1. Thanh Phuong (TV)
2  Nguyễn Thị Na Nghiên cứu sự phân bố của một số vi tảo tại hồ Sông Đầm, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ 2. Na TV
 3  Nguyễn Thị Nhung Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến nuôi trồng thủy sản tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp để ứng phó để phát triển 3. Nhung TV
 4  Trần Thị Phương Thảo Nghiên cứu thành phần loài, phân bố của cá bống và mùa vụ sinh sản của loài cá bống cát Glossogobius Giuris (Hamilton, 1822) ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam 4. Thao TV
5  Phạm Xuân Hương Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến thành phần loài và phân bố của giáp xác cỡ lớn (malacostraca: Crustacea) ở sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 5. Xuan huong(TV)
 6  Tạ Hữu Thùy Linh Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sự sinh trưởng của cây Ba Kích tím (Morinda officinalis How) invitro tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 6. Linh
 7  Lê Thị Điểm Sương Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển quần thể dừa nước tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 7. Diem Suong TV
8  Thi Thị Hoài Thương Nghiên cứu sự phân bố của một số loài vi khuẩn lam và vi tảo tại Vụng An Hòa – huyện Núi Thành – tỉnh Quảng Nam 8. Thuong TV
 9  Huỳnh Thị Bích Hòa Nghiên cứu độc tính sinh thái của các loại nước thải công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đối với loài bèo tấm (Lemna minor Linnaeus, 1753) và đề xuất một số giải pháp giám sát chất lượng nước 9. Bich Hoa TV
. . . . .
Loading the player...