Thông báo Chương trình Học bổng tiến sĩ dành cho các ứng viên các quốc gia thuộc Khối ASEAN năm 2017

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trong Thông báo Chương trình Học bổng tiến sĩ dành cho các ứng viên các quốc gia thuộc Khối ASEAN năm 2017 tại Trường Đại học Bách Khoa Suranaree, Thái Lan.

Hạn nộp hồ sơ: 31/1/2017

Phỏng vấn qua Skype: 20/4/2017

Thông báo kết quả: 5/5/2017

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác