Các dự án, Hợp tác Quốc tế

Thông báo v/v tổ chức Buổi giới thiệu Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN kính gửi Quý thầy, cô lãnh đạo các đơn vị quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của các cơ sở giáo dục Đại học thành viên & các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng Thông báo v/v tổ chức Buổi giới thiệu Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ.

Thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”

Thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” do Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo tài trợ (BMWFW)

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” do Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo tài trợ (BMWFW). 

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc.

Thông báo học bổng “Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship”

Thông báo học bổng “Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship”

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin Thông báo học bổng “Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship” tại trường Arizona State University (ASU, Mỹ), do tập đoàn Intel Vietnam tài trợ.

Chương trình nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và chuyên viên giáo dục phổ thông

Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để đề cử cho các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2017. Giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu có nguyện vọng đăng ký tham gia các chương trình này xin vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi về cho PAS trước ngày Thứ Ba, 3/1/2017. Kết quả đề cử sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2017.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm./.

Thông báo chương trình Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2017

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin Thông báo chương trình Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2017

Địa điểm : Singapore

Thời gian: 9-13/2/2017

Thông tin chi tiết, tham khảo brochure đính kèm và truy cập website www.ayltlc.com hoặc Facebook  www.facebook.com/AYLTLC.

Thông báo Chương trình Học bổng tiến sĩ dành cho các ứng viên các quốc gia thuộc Khối ASEAN năm 2017

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trong Thông báo Chương trình Học bổng tiến sĩ dành cho các ứng viên các quốc gia thuộc Khối ASEAN năm 2017 tại Trường Đại học Bách Khoa Suranaree, Thái Lan.

Hạn nộp hồ sơ: 31/1/2017

Phỏng vấn qua Skype: 20/4/2017

Thông báo kết quả: 5/5/2017

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thông báo tham gia Khóa học “Technical Training in Project Appraisal for the Lower Mekong Basin”

Thông báo tham gia Khóa học “Technical Training in Project Appraisal for the Lower Mekong Basin” (Tập huấn kỹ thuật trong thẩm định dự án ở Lưu vực Hạ Sông Mekong)

Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS là chương trình học bổng toàn phần thường niên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam nhằm giúp công chức, viên chức nhà nước trẻ tuổi của Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học sẽ tham gia tích cực vào công việc xây dựng, thực thi chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc thông báo chương trình lớp học mùa hè cho sinh viên quốc tế

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xin gửi đến các bạn sinh viên chương trình lớp học mùa hè cho sinh viên quốc tế  của Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc .

Thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm: Chung -Ang university