NCKH Cán Bộ
THÔNG BÁO HỌC BỔNG

THÔNG BÁO HỌC BỔNG "ERNST MACH GRANT - ASIA UNINET 2022"

23-08-2021
Phòng KH&HTQT kính gửi đến Quý Thầy cô thông tin Chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2022/2023” được Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo tài trợ và ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của Hiệp hội ASEA-UNINET, thông tin cụ thể như sau:
Khóa học miễn phí của AuthorAID: Viết bài báo và đề cương nghiên cứu

Khóa học miễn phí của AuthorAID: Viết bài báo và đề cương nghiên cứu

23-08-2021
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhận được thông tin về khoá học miễn phí của AuthorAID – mạng lưới toàn cầu hỗ trợ nhà nghiên cứu công bố quốc tế (https://www.fb.com/533623164551187) tổ chức một khóa học miễn phí về viết bài báo và đề cương nghiên cứu dành cho nhà khoa học ở các nước đang phát...
Thông báo về Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu năm 2022 (Global Young Scientists Summit 2022 – GYSS 2022)

Thông báo về Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu năm 2022 (Global Young Scientists Summit 2022 – GYSS 2022)

23-08-2021
Vào đầu năm 2022, Global Young Scientist Summit 2022 (GYSS 2022) – Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu lần thứ 10 được tổ chức tại Singapore. Đây là hội nghị được tổ chức thường niên bởi Quỹ Nghiên cứu quốc gia của Singapore (NRF Singapore). Tiếp tục với chủ đề “Advancing Science,...
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHỈ MỤC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC TẾ JOURNALTOCS

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHỈ MỤC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC TẾ JOURNALTOCS

01-02-2021
Ngày 31 tháng 01 năm 2021, Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (UED-JSHE) đã được chính thức chỉ mục trong dữ liệu của JournalTOCs (The latest Journal Tables of Contents) của Trường Đại học Heriot Watt, Vương Quốc Anh. Đây là một trong số cơ sở dữ liệu rất quan trọng góp phần gia tăng...
  1 2 3 4 5 ...
Loading the player...