16-06-2021 - 03:52

[UED-JSHE] - TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC GIA NHẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM TRỰC TUYẾN (VIETNAM JOURNALS ONLINE- VJOL)

Ban Thư ký UED-JSHE trân trọng thông báo, ngày 10 tháng 06 năm 2021, Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education, UED-JSHE) đã trở thành thành viên chính thức của cộng đồng Tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online- VJOL).

VJOL (Vietnam Journals Online) là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học tại địa chỉ http://www.vjol.info.vn/. Mục tiêu của VJOL là quảng bá các tạp chí khoa học tham gia VJOL cũng như những công trình nghiên cứu mà các tạp chí chuyển tải tới đông đảo bạn đọc hơn bằng cách cung cấp mục lục, tóm tắt và toàn văn của những tạp chí này trên Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy và tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. 

Hiện có 124 tạp chí khoa học Việt Nam đăng ký tham gia, đăng tải dữ liệu toàn văn dưới định dạng PDF trên webiste VJOL.  

Giao diện của Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục trên VJOL  

Quý Thầy Cô giáo có thể tham khảo hồ sơ của Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục trên VJOL https://vjol.info.vn/index.php/jshe VJOL https://vjol.info.vn/index.php/jshe 

Hiện nay UED-JSHE đã gia nhập được các cơ sở dữ liệu quốc tế gồm: Google Scholar; BASE; WorldCat; JournalTOCs; PKP Index; Index Copernicus; Eurasian Scientific Journal Index;  PlumX Metrics (Elsevier); Crossref (DOI). Bên cạnh đó, UED-JSHE đã gia nhập hai cộng đồng khoa học tạp chí của Việt Nam là Tư liệu Khoa học Việt Nam (VGate) và Tạp chí Khoa học trực tuyến Việt Nam (VJOL). 

Quý Thầy Cô giáo tham khảo các kết quả đã công bố hoặc gửi bài cho UED-JSHE vui lòng truy cập vào website chính thức của Tạp chí tại địa chỉ: https://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe
Trân trọng./. 

Ban Thư ký UED-JSHE 

. . . . .
Loading the player...