06-12-2019 - 07:59

Chương trình học tiếng Đức tại Đại học Bremen

Chương trình học tiếng Đức tại Đại học Bremen

-Thời gian học: 

Khóa 1: 20/7-14/8/2020

Khóa 2: 17/8-11/9/2020

- Học phí: 660 Euro

- Hạn đăng kí:

Khóa 1: 20/6/2020

Khóa 2: 17/7/2020

Thông tin chi tiết xin truy cập:  https://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/1418.0.html?&L=1 

. . . . .
Loading the player...