03-10-2019 - 12:37

Chương trình trao đổi mùa xuân 2020, Đại học J.F. Oberlin

 Chương trình trao đổi mùa xuân 2020 tuyển sinh (1 năm hoặc 1 học kỳ) - 2020 Spring Reconnaissance Japan Program (exchange). Tất cả các sinh viên nhận học bổng được ở tại một trong các ký túc xá của J.F. Oberlin.

              Các thông tin đăng ký dự tuyển:

. . . . .
Loading the player...