24-02-2020 - 10:03

Cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài cho sinh viên

Thông tin về cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài cho sinh viên đang học các hệ cử nhân/ cao học tại tất cả các trường đại học/ cao đẳng tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm và tại link:

http://iaestevietnam.org/gioi-thieu/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z2_EpyqLaDwoZLdh4zFBzMQIvfCKbA0_s5zVXqr4Hqk/edit#gid=894119104

CV-_.pdf

. . . . .
Loading the player...