04-04-2019 - 08:13

Đón tiếp đại diện Trường Đại học Nice, Pháp

Nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài và tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được học tập tại nước ngoài, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp GS. Elisabeth Pecou-Gambaudo, đại diện Trường Đại học Nice, Pháp đến thăm và làm việc với Trường. Nhân dịp này, GS. Elisabeth Pecou-Gambaudo cũng cung cấp thông tin về việc học thạc sĩ trong lĩnh vực toán tin tại Trường Đại học Nice, Pháp. Để thực hiện nội dung công việc trên, Nhà trường triển khai kế hoạch đón tiếp như sau:

1. Thời gian5/4/2019

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

3. Thành phần:

            a) PhíaTrường ĐHSP: BGH, P.KH&HTQT, đại diện  BCN Khoa Toán và Khoa Tin học, giảng viên và sinh viên có quan tâm.

            b) Phía Khách:

            + GS. Elisabeth Pecou-Gambaudo, Trường Đại học Nice, Pháp.

MscQCSBD-presentaion2.pdf

. . . . .
Loading the player...