14-06-2019 - 11:10

Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học và giảng dạy tiếng hán quốc tế lần thứ II”

Thông báo về hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học và giảng dạy tiếng hán quốc tế lần thứ II” tại Trường Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc.

Thời gian dự kiến: ngày 28-30 tháng 10 năm 2019

Trường Sư phạm Vân Nam hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại tại Côn Minh, Trung Quốc

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Thông tin.rar

. . . . .
Loading the player...