22-07-2019 - 01:58

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2019

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 B2019-DNA-05 Nghiên cứu đa dạng sinh học phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) phục vụ cho đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng Trần Ngọc Sơn
2 B2019-DNA-04 Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá hiện trạng phân bố và phân vùng bảo vệ rạn san hô ở Quảng Nam và Đà Nẵng Nguyễn Văn Khánh
3 B2019-DNA-06 Bình diện ký hiệu học qua một số tac phẩm văn học trong nhà trường phổ thông từ cách tiếp cận liên ngành ngôn ngữ với văn chương Trần Văn Sáng
4 B2019-DNA-12 Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các làng nghề truyền thống khu vực Duyên hải miền Trung Ngô Thị Hường
5 B2019-DNA-10 Xây dựng chương trình hỗ trợ cha mẹ kiến thức và kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi trong gia đình Hồ Thị Thúy Hằng
6 B2019-DNA-09 Xây dựng chương trình hiểu biết về sức khoẻ tâm thần cho học sinh trung học phổ thông Bùi Thị Thanh Diệu
7 B2019-DNA-07 Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự graphene Nguyễn Văn Hiếu
8 B2019-DNA-02 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí trường đại học bền vững (Sustainable Campus) cho Việt Nam Kiều Thị Kính
. . . . .
Loading the player...