Nghiên cứu Khoa học, Văn bản Hướng dẫn

Quyết định phê duyệt Quy định khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Quy định vềviệc Phê duyệt Quy định  về quản lý  khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm.

– Quy định về Quản lý đề tài KHCn cấp Trường. File đính kèm

– Quy định về Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình. File đính kèm

– Quy định về Khen thưởng hoạt động KHCN thường niên. File đính kèm

– Quy định về Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học. File đính kèm

– Quy định Hoạt động NCKH sinh viên. File đính kèm

Mẫu Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình

Mẫu đăng ký biên soạn giáo trình: download tại đây

Biểu mẫu văn bản 2011

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Sổ tay biên tập

– Cầu Bươu, Cầu Dền, Cầu Giấy,…
– Bến Cát, Bến Dược, Bến Đục, Bến Nghé, Bến Ngự, Bến Thủy,…
– Cửa Hội, Cửa Lò, Cửa Ông, Cửa Tùng, Cửa Việt, …
– Vàm Cỏ, Vũng Rô, Vũng Tàu,…
– Đèo Cả, Đèo Khế, Đèo Nai, Đèo Ngang,…
– Bải Cháy, Hòn Mê, Mũi Cà Mau,…