NCKH Sinh viên, Thông báo

Thông báo vv đăng ký đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2016-2017, Nhà trường yêu cầu các thủ trưởng đơn vị triển khai công tác NCKH của sinh viên năm học này như sau:

– Các khoa khẩn trương thông báo đến các sinh viên thực hiện đăng ký tên đề tài SV NCKH năm học 2016-2017. Hội đồng khoa học Khoa sẽ họp và tuyển chọn những đề tài có chất lượng, tổng hợp và gửi danh sách về Phòng Khoa họa & HTQT trước ngày 30/10/2016.

Tham gia thử thách sáng tạo YSEALI và cơ hội giành một chuyến đi tới nước Mỹ 2016

Tham gia Thử Thách Sáng Tạo YSEALI Và Cơ Hội Giành Một Chuyến Đi Tới Nước Mỹ 2016

 YSEALI Innovation Challenge là một phần của Sáng kiến ​​lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Đối tác YSEALI Innovation Challenge khác bao gồm các Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo dự án (USAID COMET), hợp tác giữa ASEAN-Hoa Kỳ về dự án quản trị tốt, công bằng và phát triển bền vững và An ninh ASEAN (ASEAN-U.S. PROGRESS), Cisco và Intel. Mục tiêu của YSEALI Innovation Challenge là thúc đẩy các giải pháp dựa trên công nghệ tiên tiến để giải quyết một số thách thức phức tạp nhất của khu vực trong các dây chuyền sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và giá trị thủy sản.

Thông báo Về Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ VIII – năm 2016

Kính gửi:     Thủ trưởng các đơn vị.

Căn cứ Thông báo số 1 số 811/TB-ĐHSP ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ VIII – năm 2016, Nhà trường thông báo về việc viết bài tham dự Hội nghị như sau:

Tóm tắt báo cáo khoa học: Hội nghị SV NCKH Đại học Đà Nẵng lần thứ 9 – năm 2014

Tóm tắt báo cáo khoa học: 

Hội nghị SV NCKH Đại học Đà Nẵng lần thứ 9 –  năm 2014

Quy định nghiên cứu khoa học sinh viên, năm 2013

Quyết định về việc ban hành Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ tham gia xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt nam”

Tóm tắt báo cáo khoa học: Hội nghị SVNCKH – Trường ĐHSP lần thứ 10