Sau Đại học, Thông báo

Thông báo về việc nhập học cao học khóa 30 tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo cho các anh chị đã trúng tuyển vào học cao học khóa 30, bắt đầu từ 14h00 ngày 5 tháng 1 năm 2015 về Phòng P.203 (Tầng 2 khu vực Đào tạo) để nhập học và nộp tiền tại phòng Tài vụ (Khu Hiệu bộ), thủ tục chi tiết như sau:

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 30

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh cao học khóa 30 với rất nhiều chuyên ngành, theo hai định hướng: thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao trình độ của cán bộ hiện công tác ở các địa phương, Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh cho các lớp cao học liên kết đặt tại: Đăk Lăk, Trà Vinh, Kon Tum….

Thông báo tuyển sinh sau Đại học khóa 29

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC KHÓA 29

– Căn cứ các Quyết định cho phép mở mã ngành đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

– Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;