19-01-2017 - 10:54

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG CÁC NĂM NĂM 2017

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm
1 T2017-03-01 Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ lá tía tô ứng dụng làm chất kháng khuẩn sinh học diệt bọ cánh cứng trong bảo quản nông sản ThS. Trần Thị Ngọc Bích
2 T2017-03-02 Nghiên cứu điều chế Pd(PPh3)4 ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng Sonogashira ThS. Ngô Thị Mỹ Bình
3 T2017-03-03 Nhận thức của giáo viên các trường trung học cơ sở thành phố Đà Nẵng về sức khỏe tâm thần học sinh Th.S Bùi Thị Thanh Diệu
4 T2017-03-04 Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp phần nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong chương trình Giáo dục Công dân lớp 11  ThS. Nguyễn Thị Hương
5 T2017-03-05 Nghiên cứu sự thay đổi địa danh làng xã ở dinh Quảng Nam qua bản tấu của Bộ Hộ trong sử liệu Minh Mạng tấu nghị (1824) TS. Lê Thị Mai
6 T2017-03-06 Thiết kế khóa học E-learning để bồi dưỡng giáo viên phổ thông hướng dẫn học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học trong lĩnh vực sinh học và môi trường TS. Trịnh Đăng Mậu
7 T2017-03-07 Nâng cao năng lực tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ cho giáo viên trường mầm non ở thành phố Đà Nẵng ThS. Lê Thị Phi
8 T2017-03-08 Nghiên cứu về đại lượng vô cùng bé, vô cùng lớn để áp dụng trong dạy-học môn toán ThS. Nguyễn Thị Hà Phương
9 T2017-03-09 Nghiên cứu chương trình môn Chính trị tư tưởng ở Trung học phổ thông của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra trong cải cách chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân của Việt Nam  TS. Đinh Thị Phượng
10 T2017-TĐ-03-01 Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán của lý thuyết trường lượng tử. TS. Dụng Văn Lữ
11 T2017-TĐ-03-02 Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n =1, 2) TS. Võ Thắng Nguyên
12 T2017-TĐ-03-03 Phát triển năng lực giao tiếp tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh
13 T2017-TĐ-03-04 Một số đặc trưng của  các lớp môđun bất biến đẳng cấu và bất biến lũy linh TS. Trương Công Quỳnh
14 T2017-TĐ-03-05 Truyện thiếu nhi Việt Nam nhìn từ lý thuyết tự sự học TS. Lê Văn Trung
15 T2017-TĐ-03-06 Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phân chim cút tại khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng TS. Đoàn Thị Vân
16 T2017-TĐ-03-07 Định lí giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
. . . . .
Loading the player...