11-06-2017 - 09:06

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2017

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm 
1 B2017- ĐN - 06 Xây dựng e-book học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học cho sinh viên sư phạm, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
2 B2017- ĐN - 07 Mô hình cấp cao tensor: Sự mở rộng tổng quan cho việc khai thác dữ liệu chuỗi thời gian TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
3 B2017- ĐN - 08 Lớp vành và mô đun tựa liên tục, tựa rời rạc và các trường hợp tổng quát của chúng ThS. Nguyễn Viết Đức
4 B2017- ĐN - 09 Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệm cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ThS. Lê Thị Duyên
5 B2017- ĐN - 10 Vận dụng mô hình dạy học kết hợp (blended learning) vào đào tạo và bồ dưỡng giáo viên ThS. Trần Văn Hưng
6 B2017- ĐN - 11 Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp lĩnh vực KHTN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở bậc trung học cơ sở TS. Lê Thanh Huy
7 B2017- ĐN - 12 Đặc điểm từ ghép giải thích nghĩa và việc ứng dụng giảng dạy ở nhà trường PGS.TS Lê Đức Luận
8 B2017- ĐN - 13 Nghiên cứu quy trình tạo cây Mướp đắng (Momordica charantia L.) đơn bội bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn in vi tro TS. Nguyễn Minh Lý
9 B2017- ĐN - 14 Đặc điểm địa danh trong phương ngữ Quảng Nam ThS. Lê Sao Mai
10 B2017- ĐN - 15 Thử nghiệm hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi THPT quốc gia TS. Nguyễn Thị hằng Phương
11 B2017- ĐN - 16 Hàm đa điều hòa dưới và một số kết quả trên đa tạp phức TS. Hoàng Nhật Quy
12 B2017- ĐN - 17 Nghiên cứu chế tạo vật liệu lân quang dài ThS. Lê Văn Thanh Sơn
13 B2017- ĐN - 18 Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh Hán - Việt ở Đà Nẵng và ứng dụng vào dạy học từ Hán Việt trong Nhà trường TS. Nguyễn Hoàng Thân
14 B2017- ĐN - 19 Nghiên cứu cơ quan khâm thiên giám triều Nguyễn (1802-1883) TS. Trương Anh Thuận
15 B2017- ĐN - 20 Phát triển ký năng sử dụng phương pháp ABCD cho sinh viên ngành công tác xã hội ở trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN ThS. Bùi Đình Tuân
. . . . .
Loading the player...